Výberová chyba

Definícia pojmu Výberová chyba v ekonomickom slovníku. Výraz Výberová chyba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Výberová chyba“

Výberová chyba (sampling error) vyjadruje rozdiel medzi skutočnou hodnotou parametra a jej odhadom.