výber dodávateľa

Definícia pojmu výber dodávateľa v ekonomickom slovníku. Výraz výber dodávateľa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „výber dodávateľa“

Proces vyžiadania si ponúk od potencionálnych dodávateľov, porovnanie a vyhodnotenie tých, ktoré prichádzajú do úvahy a výber najlepšieho dodávateľa na základe termínov dodávok a zodpovednosti za dodávky.