Vybavenosť územia

Definícia pojmu Vybavenosť územia v ekonomickom slovníku. Výraz Vybavenosť územia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Vybavenosť územia“

kvalitatívna a kvantitívna charakteristika územia z hľadiska prvkov infraštruktúry ovplyvňujúcich obslužnosť územia vo vzťahu k zariadeniam občianskej infraštruktúry.