vybavenosť

Definícia pojmu vybavenosť v ekonomickom slovníku. Výraz vybavenosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „vybavenosť“

Nástroje, materiál, zásoby, náradie, zariadenie a ostatné zdroje, ktoré sú k dispozícii na vytvorenie produktu alebo poskytnutie služby.