vybavenie objednávky zákazníka

Definícia pojmu vybavenie objednávky zákazníka v ekonomickom slovníku. Výraz vybavenie objednávky zákazníka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „vybavenie objednávky zákazníka“

Súbor činností vykonaných v obchodnom oddelení tak, aby sa optimalizovala realizácia objednávok zákazníkov. Tieto činnosti predstavujú: – registráciu objednávky zákazníka – zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov – potvrdenie objednávky zákazníka – fakturáciu.