Vstupný vek

Definícia pojmu Vstupný vek v ekonomickom slovníku. Výraz Vstupný vek sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Vstupný vek“

vek poisteného v deň začiatku poistenia. Je to vek, ktorý poistený dovŕšil v deň svojich posledných narodenín, ktoré predchádzali dňu začiatku poistenia.

Vek poisteného, ktorý sa zisťuje ako rozdiel medzi rokom vzniku poistenia a rokom narodenia poisteného.

Vek poistenej osoby pri jej posledných narodeninách, v čase podpisu poistnej zmluvy.