vstupná / výstupná kontrola

Definícia pojmu vstupná / výstupná kontrola v ekonomickom slovníku. Výraz vstupná / výstupná kontrola sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „vstupná / výstupná kontrola“

Postup kontroly kapacity, kedy sa porovnáva skutočný výstup z pracovného strediska s plánovaným výstupom, rozpracovaným pri plánovaní požiadaviek na kapacitu. Vstup sa tiež kontroluje, aby sme videli, či je v súlade s plánom, a teda neočakávame od pracovného strediska, aby vytváralo výstup, ak nie je možné realizovať pracovnú činnosť.