Všeobené obchodné podmienky banky

Definícia pojmu Všeobené obchodné podmienky banky v ekonomickom slovníku. Výraz Všeobené obchodné podmienky banky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Všeobené obchodné podmienky banky“

Dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej bankovej zmluvy.