Všeobecné normy

Definícia pojmu Všeobecné normy v ekonomickom slovníku. Výraz Všeobecné normy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Všeobecné normy“

Oprávnenia a pôsobnosť, nevyhnutná nezávislosť a objektívnosť a vykonávanie náležitej starostlivosti, ktoré budú vyžadované od kontrolóra, aby vykonal úlohy týkajúce sa základných a vykazovaných noriem kompetentným, účinným a účelným spôsobom.