všeobecná dohoda o cle a obchode

Definícia pojmu všeobecná dohoda o cle a obchode v ekonomickom slovníku. Výraz všeobecná dohoda o cle a obchode sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „všeobecná dohoda o cle a obchode“

General Agreement on Tariff and Trade//GATT/ – Hlavná medzinárodná dohoda o cle a obchode medzi štátmi na celom svete.