vozík

Definícia pojmu vozík v ekonomickom slovníku. Výraz vozík sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „vozík“

1. Malé, ľahko riaditeľné bezkoľajové alebo koľajové vozidlo spravidla určené na prepravu nákladov na malé vzdialenosti (v závodoch, v skladoch, v staniciach, na pozemných stavbách, v baniach atď.) 2. Časť zariadenia umožňujúca pohyb (napr. vozík dopravníka, lanovky, žeriava).