Vozeň súkromný

Definícia pojmu Vozeň súkromný v ekonomickom slovníku. Výraz Vozeň súkromný sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Vozeň súkromný“

Vozeň patriaci zaraditeľovi alebo ponechaný na dočasné používanie nájomcovi na základe osobitnej dohody, zaradený do vozňového parku dopravcu označený názvom zaraditeľa (nájomcu) a značkou P v rámčeku.