vopred zaplatené poplatky

Definícia pojmu vopred zaplatené poplatky v ekonomickom slovníku. Výraz vopred zaplatené poplatky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „vopred zaplatené poplatky“

(v leteckej nákladnej doprave) – Poplatky zahrnuté v leteckom prepravnom doklade. Ktoré zasielateľ uhradí vopred.