voľne uložený náklad

Definícia pojmu voľne uložený náklad v ekonomickom slovníku. Výraz voľne uložený náklad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „voľne uložený náklad“

Nezabalený homogénny náklad voľne naliaty (nasypaný) v určitom priestore nádoby, napr. nafta a obilie.