voľné plynutie

Definícia pojmu voľné plynutie v ekonomickom slovníku. Výraz voľné plynutie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „voľné plynutie“

Plynutie činnosti, získané odpočítaním trvania tejto činnosti od najskoršieho možného termínu začatia nasledujúcej činnosti a najskoršieho možného termínu tejto samotnej činnosti.