voľne naložený tovar

Definícia pojmu voľne naložený tovar v ekonomickom slovníku. Výraz voľne naložený tovar sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „voľne naložený tovar“

Tovar bez prepravného obalu uložený do ložného priestoru dopravného prostriedku ručným alebo mechanickým sypaním alebo nahadzovaním (napr. piesok, uhlie, štrk, obilie).