Vodič vozidla

Definícia pojmu Vodič vozidla v ekonomickom slovníku. Výraz Vodič vozidla sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Vodič vozidla“

je vodič, ktorý má oprávnenie viesť vozidlo prevádzkovateľa vozidla, ktoré preukazuje predložením osvedčenia o evidencii vozidla alebo technickým preukazom vozidla alebo iným obdobným dokladom.