Vodcovské schopnosti

Definícia pojmu Vodcovské schopnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Vodcovské schopnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Vodcovské schopnosti“

Schopnosti získavať a motivovať ostatných na plnenie cieľov organizácie, dodávať im energiu a dôveru do budúcnosti na základe osobných vlastností a sociálnych schopností.