vnútorný objem kontajnera

Definícia pojmu vnútorný objem kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz vnútorný objem kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „vnútorný objem kontajnera“

Objem určený súčinom vnútorných rozmerov kontajnera.