vnútorný cyklus obchodnej činnosti

Definícia pojmu vnútorný cyklus obchodnej činnosti v ekonomickom slovníku. Výraz vnútorný cyklus obchodnej činnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „vnútorný cyklus obchodnej činnosti“

Kolísavý pohyb v ekonomických premenných veličinách v období niekoľkých rokov, v ktorých sú ekonomické premenné veličiny uvedené do vzťahu k jednej spoločnosti (príkladom týchto premenných veličín sú obrat, zásoby, počet zamestnancov a dosiahnuté výsledky). Vnútorný cyklus obchodnej činnosti je vyvolaný a/alebo udržiavaný vonkajším cyklom obchodnej činnosti a vnútornými faktormi ako napr. strnulosť vo výrobe a metóde plánovania.