Vnútorný audit

Definícia pojmu Vnútorný audit v ekonomickom slovníku. Výraz Vnútorný audit sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Vnútorný audit“

Funkčné prostriedky, ktorými manažéri subjektu získavajú z vnútorných zdrojov ubezpečenie, že postupy, pre ktoré sú zodpovední, sú prevádzkované spôsobom, ktorý bude minimalizovať pravdepodobnosti výskytu podvodu, chyby alebo neúčinných či nehospodárnych praktík. Má mnoho charakteristických vlastností vonkajšej kontroly, ale môže vhodne vykonať príkazy na úrovni manažmentu, ktorému sa vykazuje.