vnútorná šírka kontajnera

Definícia pojmu vnútorná šírka kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz vnútorná šírka kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „vnútorná šírka kontajnera“

Šírka kontajnera meraná v najužšom mieste medzi vnútornými povrchmi bočných stien alebo iných konštrukčných prvkov s výnimkou rohových alebo čapových prvkov.