vnútorná dĺžka kontajnera

Definícia pojmu vnútorná dĺžka kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz vnútorná dĺžka kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „vnútorná dĺžka kontajnera“

Dĺžka kontajnera meraná v najužšom mieste medzi vnútornými povrchmi čelných stien alebo iných prvkov, s výnimkou rohových alebo čapových prvkov.