Vnorenie – Drill-down

Definícia pojmu Vnorenie – Drill-down v ekonomickom slovníku. Výraz Vnorenie – Drill-down sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling.

Definícia výrazu „Vnorenie – Drill-down“

týmto pojmom budeme označovať pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zhora nadol. Ak napr. máme pohľad na fakt predaj po rokoch, kliknutím na zvolený rok dostaneme pohľad na fakt predaj po mesiacoch v danom roku.