vlečný dopravník

Definícia pojmu vlečný dopravník v ekonomickom slovníku. Výraz vlečný dopravník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „vlečný dopravník“

Dopravník tvorený nekonečnou reťazou s napínacím zariadením vedenou pozdĺž dopravnej trate (v rovine alebo po svahu), na ktorej sa po koľajach pohybujú v oboch smeroch vozíky alebo plošiny, zachytené uchopovacími článkami alebo narážkami reťaze; reťaz sa môže viesť nad vozíkmi (plošinami), medzi koľajnicami alebo po boku.