Vlečková zmluva

Definícia pojmu Vlečková zmluva v ekonomickom slovníku. Výraz Vlečková zmluva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Vlečková zmluva“

Zmluva, ktorej predmetom sú práva a povinnosti vyplývajúce zo styku príslušných železničných dráh a prevádzkovania dopravy na týchto dráhach za účelom zabezpečenia prípojovej prevádzky príslušnej vlečky.