Vlečková prevádzka

Definícia pojmu Vlečková prevádzka v ekonomickom slovníku. Výraz Vlečková prevádzka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Vlečková prevádzka“

Súhrn dopravných činností, ktorými sa zabezpečuje posun na vlečke počas dohodnutého času alebo dohodnutého rozsahu výkonov.