vlečka

Definícia pojmu vlečka v ekonomickom slovníku. Výraz vlečka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika, Železničná logistika.

Definícia výrazu „vlečka“

Krátka železničná trať spojená s hlavnou traťou výhybkou, ktorá slúži pre priemyselnú a skladovaciu oblasť.

Železničná dráha, priamo alebo prostredníctvom inej vlečky zaústená do železničnej trate; používa sa na pohyb železničných vozidiel na účely nakládky, prekládky a vykládky tovaru v podnikoch, v skladoch, v prístavoch a v termináloch.