vlažná reakcia

Definícia pojmu vlažná reakcia v ekonomickom slovníku. Výraz vlažná reakcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „vlažná reakcia“

Reagovanie na zmeny v dopyte a/alebo úrovni zásob takým spôsobom, že úroveň výroby sa iba postupne prispôsobuje tejto zmene s cieľom predchádzať tak, ako je to len možné, prispôsobovaniu úrovne výroby (so všetkými nákladmi, ktoré to zahŕňa) týmto zmenám, ktoré sa neskôr ukážu iba prechodnými.