Vlastník vlečky

Definícia pojmu Vlastník vlečky v ekonomickom slovníku. Výraz Vlastník vlečky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Vlastník vlečky“

Subjekt (právnická alebo fyzická osoba), ktorý vlečku vlastní.