Vlastné príjmy samosprávneho kraja

Definícia pojmu Vlastné príjmy samosprávneho kraja v ekonomickom slovníku. Výraz Vlastné príjmy samosprávneho kraja sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Vlastné príjmy samosprávneho kraja“

– príjmy z majetku, príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z pokút, výnosy z dobrovoľných zbierok, príspevkov a darov PO.