Vlastné príjmy obce

Definícia pojmu Vlastné príjmy obce v ekonomickom slovníku. Výraz Vlastné príjmy obce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Vlastné príjmy obce“

– príjmy z majetku obce, výnosy z miestnych daní a poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút, iné.