Vlastné imanie

Definícia pojmu Vlastné imanie v ekonomickom slovníku. Výraz Vlastné imanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Vlastné imanie“

Je dlhodobý vlastný zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou súčasťou je základné imanie. Základné imanie je všetko to, čo do podniku (firmy) vložili zakladatelia.