Vlastná zmenka

Definícia pojmu Vlastná zmenka v ekonomickom slovníku. Výraz Vlastná zmenka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Vlastná zmenka“

Promisory Note (vlastná zmenka) Je to písomný prísľub, pri ktorom zmenku uhradí vystaviteľ zmenky. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Promisory Note.