Vkladná knižka

Definícia pojmu Vkladná knižka v ekonomickom slovníku. Výraz Vkladná knižka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Financie.

Definícia výrazu „Vkladná knižka“

Vkladná knižka je základný vkladový produkt bánk vo forme cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa vklad vo výške naposledy uvedeného zostatku. Vkladná knižka je cenný papier, na základe ktorého vzniká vkladový vzťah medzi vkladateľom a bankou, ktorá vkladnú knižku vydala. Je určená pre občanov, ktorí chcú sporiť klasickým spôsobom na vkladnej knižke. Knižka má totiž fyzickú podobu a sú v nej zaznamenané všetky operácie, vďaka čomu máme neustále prehľad o stave našich úspor. Každá vkladná knižka má svoj názov a číslo (toto číslo je číslom vkladového účtu, na ktorom sú vklady na knižku zaznamenané). Vystavenie vkladnej knižky je bez poplatkov a za jej vedenie tiež neplatíme. Existuje však základný vklad na knižku, ktorého výšku si každá banka určí sama (väčšinou sa pohybuje od 3 EUR vyššie). Vkladná knižka môže byť vedná v eurách, ale tiež v cudzej mene (napr. USD, CZK). Vklady na vkladnú knižku môžeme urobiť v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky a tiež bezhotovostne prevodom z účtu. Vkladná knižka je tiež bezpečným produktom sporenia (vklady na knižke sú chránené zákonom o Fonde na ochranu vkladov). Výška úroku na vkladnej knižke závisí od dĺžky výpovednej lehoty a od meny. Vkladná knižka je vystavená na meno. Môže ňou disponovať oprávnená osoba, na ktorej meno bola vkladná knižka vystavená, prípadne iná osoba, ktorá sa preukáže notársky overeným splnomocnením alebo iným dokladom, oprávňujúcim konať za majiteľa. S detskou vkladnou knižkou do 18. roku veku dieťaťa má právo nakladať len jeho právoplatný zákonný zástupca.

Je základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad). Vkladná knižka môže byť vedená v domácej aj v zahraničnej mene.