vis major, vyššia moc

Definícia pojmu vis major, vyššia moc v ekonomickom slovníku. Výraz vis major, vyššia moc sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „vis major, vyššia moc“

Okolnosť, ktorá je mimo kontroly jednej zo strán, ktorá uzavrela zmluvu a ktorá môže, podľa zmluvných podmienok, sprostiť uvedenú stranu zodpovednosti za zlyhanie pri realizácii zmluvy.