vibračný podávač

Definícia pojmu vibračný podávač v ekonomickom slovníku. Výraz vibračný podávač sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „vibračný podávač“

Podávač, ktorého unášacím prostriedkom je kmitajúca podložka; vibračné podávače sa rozdeľujú podľa konštrukcie unášacieho prostriedku na: žľabové a rúrkové, podľa spôsobu budenia kmitov na: elektromagnetické, elektromechanické a mechanické.