Viacročný rozpočet

Definícia pojmu Viacročný rozpočet v ekonomickom slovníku. Výraz Viacročný rozpočet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Viacročný rozpočet“

Rozpočet príjmov a výdavkov na tri alebo viac rokov. Umožňuje odhad vývoja štátneho a verejného rozpočtu v budúcich rokoch na základe súčasných politík. Každý rok sa prehodnocuje a pri zostavovaní rozpočtu sa odhad vždy dopĺňa o ďalší rozpočtový rok.