Viacnásobný lineárny ekonometrický model

Definícia pojmu Viacnásobný lineárny ekonometrický model v ekonomickom slovníku. Výraz Viacnásobný lineárny ekonometrický model sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Viacnásobný lineárny ekonometrický model“

Viacnásobný lineárny ekonometrický model je model, ktorý obsahuje viac ako jednu nezávislú premennú. Pozrite si tiež aj Predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu.