Viacnásobný korelačný koeficient

Definícia pojmu Viacnásobný korelačný koeficient v ekonomickom slovníku. Výraz Viacnásobný korelačný koeficient sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Viacnásobný korelačný koeficient“

Viacnásobný korelačný koeficient (Multiple R) vyjadruje mieru tesnosti závislosti vysvetľovanej premennej od vysvetľujúcich premenných. Je to vlastne odmocnina z koeficientu determinácie.