Veritelia, ktorí dostali zábezpeku

Definícia pojmu Veritelia, ktorí dostali zábezpeku v ekonomickom slovníku. Výraz Veritelia, ktorí dostali zábezpeku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Veritelia, ktorí dostali zábezpeku“

podstatné meno. V súčasnom americkom kapitalizme veritelia poslednej inštancie v prípade bankrotu firmy. V rade stojí vláda, odbory, dodávatelia všeličoho možného, priatelia odborov, priatelia vlády, nezabezpečení veritelia a ľudia hmlisto poznajúci problém. (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je SECURED CREDITORS.