Veriteľ

Definícia pojmu Veriteľ v ekonomickom slovníku. Výraz Veriteľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Pôžičky a splátky, Financie, Hypotéky.

Definícia výrazu „Veriteľ“

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky.

je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca spotrebiteľský úver v rámci svojej obchodnej, či inej podnikateľskej činnosti alebo združenia takýchto osôb.

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi ─ dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky.

je zmluvná strana v úverovom vzťahu (banka), ktorá poskytla dlžníkovi (klientovi) na stanovenú dobu peňažné prostriedky. Môže ním byť fyzická alebo právnická osoba.

Zmluvná strana v úverovom vzťahu (banka), ktorá poskytla dlžníkovi (klientovi) na stanovenú dobu peňažné prostriedky.