verifikácia / verification

Definícia pojmu verifikácia / verification v ekonomickom slovníku. Výraz verifikácia / verification sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „verifikácia / verification“

Fáza procesu overovania správnosti funkcie, v ktorom sa prostredníctvom určitých testov, používaných tiež pri predvádzaní systému, hľadajú dôkazy pre potvrdenie takých skutočností ako sú teoretická alebo technická uskutočniteľnosť systému. – VERIFICATION – The stage of the validation process containing the search for evidence to confirm something, such as a theory or the technical feasibility of a system throught limited tests using a demonstrator.