Verejný rozpočet

Definícia pojmu Verejný rozpočet v ekonomickom slovníku. Výraz Verejný rozpočet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Verejný rozpočet“

Rozpočet prostriedkov verejnej správy. Jeho súčasťou je štátny rozpočet, rozpočty ústrednej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, Slovenský pozemkový fond, Fond národného majetku, verejné vysoké školy a štátne účelové fondy), rozpočty územnej samosprávy (obce a VÚC) a fondy sociálneho a zdravotného zabezpečenia (Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne). Ústredná správa je financovaná priamo zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtov príslušných kapitol, ostatné zložky verejného rozpočtu dostávajú zo štátneho rozpočtu transfery.