Verejno-súkromné partnerstvo

Definícia pojmu Verejno-súkromné partnerstvo v ekonomickom slovníku. Výraz Verejno-súkromné partnerstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Verejno-súkromné partnerstvo“

(public private partnership) – sú vzťahy, pri ktorých vstupuje/ú do partnerstva subjekt (subjekty) verejnej správy a subjekt (subjekty) súkromného sektora s cieľom vybudovania infraštruktúry a poskytovania služieb, obvykle zabezpečovaných sektorom verejnej správy, za definovaných podmienok;

(public private partnership) – Vzťahy, pri ktorých vstupuje/ú do partnerstva subjekt (subjekty) verejnej správy a subjekt (subjekty) súkromného sektora s cieľom vybudovania infraštruktúry a poskytovania služieb, obvykle zabezpečovaných sektorom verejnej správy, za definovaných podmienok.