Verejná zodpovednosť

Definícia pojmu Verejná zodpovednosť v ekonomickom slovníku. Výraz Verejná zodpovednosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Verejná zodpovednosť“

Záväzky osôb alebo subjektov, zahrňujúce verejné podniky alebo korporácie, ktorým boli zverené verejné zdroje, aby boli zodpovední za fiškálne, manažérske a programové zodpovednosti, ktoré im boli pridelené a vykazujú ich tým, ktorým bola pridelená takáto zodpovednosť.