veľmi krátkodobé plánovanie

Definícia pojmu veľmi krátkodobé plánovanie v ekonomickom slovníku. Výraz veľmi krátkodobé plánovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „veľmi krátkodobé plánovanie“

Plánovanie týkajúce sa rozhodnutí, ktoré majú následky počas veľmi krátkeho časového obdobia (niekoľko týždňov). Poznámka: Je veľmi ťažké určiť kritérium pre rozlíšenie medzi krátkymi a dlhými periódami, pretože to závisí od povahy podniku a výrobkov, ktorých sa toto plánovanie týka.