veľkosť / typ kontajneru

Definícia pojmu veľkosť / typ kontajneru v ekonomickom slovníku. Výraz veľkosť / typ kontajneru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „veľkosť / typ kontajneru“

Popis veľkosti a typu nákladného kontajneru alebo podobného prostriedku dopravnej jednotky tak, ako to je upresnené v ISO 6346 (ISO = medzinárodná organizácia pre normalizáciu) kódovaní nákladných kontajnerov, identifikácii a označení.