veľkoobchod

Definícia pojmu veľkoobchod v ekonomickom slovníku. Výraz veľkoobchod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „veľkoobchod“

Samostatný podnik vybavený vlastnými skladmi (eventuálne aj dopravou) alebo podnik uskutočňujúci obchodné operácie a organizujúci traťové dodávky (využívajúci služby poskytovateľov) alebo ústredné sklady filiálkových podnikov či spotrebných družstiev (obsluhujúce spravidla len vlastnú maloobchodnú sieť). Preklenuje sortimentný, množstevný, časový a priestorový rozpor medzi výrobou a maloobchodom. S rastúcim významom komplexných technológií (napr. Efficient Consumer Response) klesá podiel skladových dodávok v prospech priamych dodávok.