Vega opcie

Definícia pojmu Vega opcie v ekonomickom slovníku. Výraz Vega opcie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Vega opcie“

Sleduje ako vplýva zmena volatility bázického aktíva na hodnotu opcie. Ak rastie volatilita, rastie aj cena opcie. Naopak pokles volatility spôsobuje pokles ceny opcie.